OSEBJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

        Osebje Laboratorija za oploditev z biomedicinsko pomočjo
Od desne proti levi: vodja oddelka doc. dr. Irma Virant-Klun, univ. dipl. biol., specialistka klinične embriologije, Joži Mivšek, lab. tehnik, Lili Bačer-Kermavner, univ. dipl. biol., Jerneja Kmecl, univ. dipl. biol. in Brigita Valentinčič-Gruden, univ. dipl. biol.