HRANJENJE GENETSKEGA MATERIALA (ONKO BOLNICE)

Sodobni diagnostični postopki in načini zdravljenja raka pri otrocih in mladih ženskah v plodnem obdobju so pomembno izboljšali njihovo preživetje. Poleg visoke stopnje preživetja pa je pogosto posledica tega zdravljenja prezgodnja menopavza zaradi kirurške odstranitve jajčnikov, radiološke kastracije ali kemoterapije, ki če še ne povzroči dokončne kastracije, v večji ali manjši meri lahko okvari gamete. Zamrzovanje/odmrzovanje genetskega materiala pri ženskah omogoča ohranjanje lastnih gamet.

Na Kliničnem oddelku za reprodukcijo hranimo genetski material pri bolnicah pred onkološkim zdravljenjem v obliki zarodkov, jajčnih celic (mlade bolnice, brez partnerja) in tkiva jajčnikov (raziskovalna dejavnost).  O načinu pridobitve genetskega materiala odločamo na konziliju, ki je sestavljen iz ginekologa našega oddelka, embriologa in onkologa individuano glede na starost bolnice, vrsto malignoma, stadij, prognozo bolezni, morebiten vpliv nosečnosti na osnovno bolezen, morebiten vpliv osnovne bolezni na plod, načrtovani način zdravljenja. Bolničina maternica mora biti ohranjena in nepoškodovana.

Navodila za zdravnika, ki napoti onkološko bolnico pred predvidenim onkološkim zdravljenjem za eventuelno hranjenje genetskega materiala:

Zdravnik, ki je v diagnostičnem postopku ali bo zdravil onkološko bolnico t.j. napotni zdravnik  (onkolog/ kirurg /ginekolog /osebni zdravnik /pediater…) na tel. št.01-522-62-60 vsak delovni dan med 8.00 in 15.00.  Klic sprejme koordinator, ki skupaj z  njim telefonično izpolni Vlogo za Konzilij za shranjevanje genetskega material, v katerem se navedejo bolničini osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, datum rojstva, naslov), diagnozo onkološke bolezni in ostala obolenja ter operacije, predvideno zdravljenje (katero, kdaj začetek), ginekološko (ZM, MC ) in porodniško anamnezo ter zakonski stan (oz. prisotnost partnerja). Prav tako se zapišejo kontaktni podatki napotnega zdravnika (ime in priimek, vrsta specialnosti, kontaktna telefonska številka).

Še isti ali najkasneje naslednji delovni dan se skliče konziji, o katerem je obveščen napotni zdravnik ( in je dobro, če ga tudi prisostvuje).

Dokumentacija, ki jo mora zagotoviti napotni zdravnik ob KGM:

  • konziljarni list,
  • celotna zdravstvena dokumentacija bolnice,
  • predviden plan zdravljenja onkološke bolnice (ki jih lahko dopiše na napotnico).

Po opravljenem KGM se bolnici oz. njenim staršem/ legalnim skrbnikom (če gre za mladoletno osebo) razložijo možni načini shranjevanja genetskega materiala, morebitni zapleti in uspešnost metod.