TELEFONSKE ŠTEVILKE

  • naročanje na postopke zunajtelesne oploditve: 01/2318 245 od 10.00 do 14.00 ure vsak delovni dan,
  • naročanje na operacijo: 01/2318 245 od 10.00.00-14.00 vsak delovni dan,
  • naročanje na pregled v Leonišču: 01/ 433 80 27 in 01/ 231 11 63  od 8.30 do 12.30 vsak delovni dan,
  • naročanje na spermiogram: 01/ 433 80 27 in 01/ 231 11 63 od 8.30 do 12.30 vsak delovni dan,
  • naročanje na HSSG: 01/2318 245 od 10.00 do 14.00 ure vsak delovni dan;  pokličete nas prve 3 dni menstruacije,
  • naročanje na Dnevni center za endoemtriozo: 01/2318 245 od 10.00.00-14.00 vsak delovni dan,
  • koordinator za shranjevanje genetskega materiala pred onkološkim zdravljenjem bolnic: 01/522-62-60 vsak delovni dan od  7.30 do 14.30.
  • darovanje spolnih celic: 01/ 522 60 74 vsak delovni dan med 9. in 12. uro  za vse  potrebne informacije