CENIK

ZA SAMOPLAČNIKE: POSTOPEK ZUNAJTELESNE OPLODITVE

Cene so v EUR, brez DDV. V cene niso všteta zdravila, ki si jih priskrbite sami.

I. KLASIČNI POSTOPKI


1. KLASIČNI IVF POSTOPEK

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ 13,20/enoto

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00

Skupaj 1.433,49


 

2. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ po potrebi 13,20/enoto

ICSI (mikromanipulacija) 228,82

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00

Skupaj 1.662,31


 

3. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA) + IMSI

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ 13,20/enoto

ICSI (mikromanipulacija) 228,82

IMSI 457,64

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00

Skupaj 2.119,95


 

4. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ZAMRZOVANJE ZARODKOV

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ 13,20/enoto

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Zamrzovanje zarodkov 112,12

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00

Skupaj 1.545,61


 

5. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)+ZAMRZOVANJE ZARODKOV

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ 13,20/enoto

ICSI (mikromanipulacija) 228,82

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Zamrzovanje zarodkov 112,12

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški  493,00

Skupaj  1.774,43


 

6. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)+ IMSI+ZAMRZOVANJE ZARODKOV

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00

IVF postopek 701,16

UZ 13,20/enoto

IMSI 457,64

ICSI (mikromanipulacija) 228,82

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka  85,24

Zamrzovanje zarodkov 112,12

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00

Skupaj 2.232,07


 

II. SPONTANI POSTOPEK

Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka  100,00

Spremljanje spontanega ciklusa, punkcija in oploditev 537,67

UZ 13,20/enoto

Priprava semena 54,09

Prenos zarodka 85,24

Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 250,00

Skupaj 1027,00 


 

III. POSTOPEK ZAMRZOVANJA ZARODKOV

Zamrzovanje zarodkov 112,12

Skupaj 112,12


 

IV. POSTOPEK ODMRZOVANJA

Priprava bolnice 343,20

Prenos zarodka 85,24

Odmrzovanje 123,01

Skupaj  551,45