DAROVANJE SPOLNIH CELIC

OBMP z darovanimi spolnimi celicami

Za oploditev z biomedicinsko pomočjo z darovanimi spolnimi celicami se odločamo pri tistih maloštevilnih neplodnih parih, pri katerih zaradi bolezni moškega ali ženske z nobenim postopkom ni mogoče pridobiti semenskih ali jajčnih celic, ali pa sta partnerja nosilca hudih dednih bolezni. Po naših ocenah je parov, ki potrebujejo darovane spolne celice približno 5% vseh, ki potrebujejo OBMP.

Po Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP so v Sloveniji postopki z darovanimi spolnimi celicami dovoljeni le iz zdravstveno utemeljenih razlogov. Iz zdravstveno utemeljenih razlogov je dovoljeno tako darovanje semenskih kot tudi jajčnih celic. Vsaj eden od roditeljev mora biti otrokov genetski roditelj. Uporaba obojih semenskih in jajčnih celic za eno nosečnost kot tudi darovanje zarodkov ni dovoljeno.

Če je neploden moški, se za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) z darovanimi semenskimi celicami odločamo v primeru:
• če je moten prenos semenčic iz mod oz. nadmodka v sečnico zaradi zapore kjerkoli na tej poti in ovire ne moremo operativno odstraniti in semena ne dobimo s punkcijo ali biopsijo mod ali nadmodka,
• če je moten vnos semenčic v nožnico zaradi prirojene anomalije penisa, motenj pri ejakulaciji (odsotnost ejakulacije ali t.i. retrogradna ejakulacija) ali impotence in semena ne dobimo s punkcijo ali biopsijo mod ali nadmodka.

Če je neplodna ženska, se za OBMP z darovanimi jajčnimi celicami odločamo v primeru:
• če njeni jajčniki ne delujejo zaradi prezgodnje odpovedi jajčnikov pred 40. letom starosti. Najpogosteje gre za nepojasnjeno odpoved, razlogi pa so lahko tudi genetski (Turnerjev sindrom, gonadna disgeneza,…), imunološki (DiGeorgeov sindrom,…), avtoimuni ali zaradi zdravljenja (kirurška odstranitev jajčnikov, kemoterapija, radioterapija).
• če njeni jajčniki ne delujejo zaradi sindroma neodzivnih jajčnikov.

Za oploditev z darovanimi spolnimi celicami se lahko odločimo tudi v primeru, če sta partnerja nosilca genetskih bolezni ali kromosomskih nepravilnosti in obstaja velika verjetnost, da se bo otrok rodil s hudo dedno boleznijo.

V Sloveniji so prejemnice darovanih celic lahko le ženske v rodni dobi. Postopek OBMP je omogočen ženskam do 43. leta starosti, ki so poročene ali imajo zunajzakonskega partnerja.
_____________________________________________________________________________________________________________

Pravni vidik darovanja spolnih celic

Darovalke in darovalci morajo biti ob odločitvi za darovanje brez pomislekov in morajo biti pripravljeni odreči se vsem pravicam do otroka. Prejemnica jajčne ali semenske celice in njen partner sta starša otroka in imata vse običajne starševske pravice in dolžnosti. Mati otroka je ženska, ki otroka rodi, oče otroka pa je njen partner.

Darovanje je popolnoma anonimno. Identiteta darovalk ali darovalcev kakor tudi identiteta prejemnega para je strogo varovana. Identiteta darovalk in darovalcev mora ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki so bili spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v izjemnih zdravstvenih okoliščinah smemo v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere zdravstveno pomembne podatke darovalke ali darovalca, ne pa tudi njene/njegove identitete. Na primer v primeru, da ima otrok levkemijo in za preživetje potrebuje presaditev kostnega mozga, bi lahko darovalko ali darovalca anonimno prosili za darovanje kostnega mozga, vendar ne bi bila dolžna pomagati.

Za darovane spolne celice ni dovoljeno prejemati plačila ali kake druge koristi. Spolne celice enega darovalca ali darovalke se lahko uporabijo za rojstvo otrok v največ dveh družinah.

_______________________________________________________________________________________________________________
Informacije o darovanju spolnih celic

Vsem osebam, ki se odločijo za darovanje spolnih celic, ponudimo natančne informacije o postopku darovanja spolnih celic. Darujejo lahko samo osebe, ki ta postopek razumejo. Vsem darovalkam in darovalcem pred postopkom razložimo darovanje tudi z etičnega, moralnega ter pravnega vidika.

Za informacije ali za neobvezen posvet o darovanju spolnih celic lahko pokličete na tel. št. Kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC v Ljubljani: 01-522-6074 od 9h do 12h od ponedeljka do petka.

_______________________________________________________________________________________________________________
Darovanje semenskih celic

Če razmišljate, da bi darovali semenske celice, nas pokličite na tel. št. 01-522-6074 in se dogovorite za posvet pri nas. Sprejel vas bo zdravnik androlog, ki vam bo pojasnil postopek in odgovoril na vsa vaša vprašanja. Če se boste odločili za darovanje, vam bo zdravnik zastavil nekaj vprašanj v zvezi z vašimi zdravstveno pomembnimi podatki. Po zdravniškem pregledu vam bomo odvzeli kri za določitev vaše krvne skupine in izključitev možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb. Po oddaji semena bomo v androloškem laboratoriju pregledali vaše seme. Če bodo izvidi ugodni, vas bomo zaprosili za darovanje semena.

Za darovanje boste oddali vzorec semena, ki ga bomo zamrznili in shranili na kliniki. Po šestih mesecih bomo zaradi izključitve možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb ponovno pregledali vašo kri. Če bodo rezultati ugodni, bo vaše seme lahko uporabljeno za oploditev z biomedicinsko pomočjo.

Darovanje spolnih celic je popolnoma anonimno. Vaša identiteta, kakor tudi identiteta prejemnice semenskih celic, ne smeta biti razkriti. Po zakonu mora vaša identiteta ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki bodo spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v nekaterih izjemnih zdravstvenih okoliščinah bi zdravnik smel v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere vaše zdravstveno pomembne podatke, ne pa vaše identitete.

Za darovane spolnih celic ni dovoljeno dajati ali prejemati plačil ali kakšnih drugih koristi. Povrnemo vam le potne stroške.

Če se boste odločili z darovanjem pomagati neplodnemu paru, ki brez darovanih semenskih celic ne more priti do svojega otroka, morate po zakonu tudi vi kot darovalec spolnih celic podpisati Izjavo darovalca semena o prostovoljni privolitvi po pojasnilu.
_______________________________________________________________________________________________________________
Darovanje jajčnih celic

Če razmišljate, da bi darovali jajčne celice, nas pokličite na tel št.: 01-522-6074 in se dogovorite za posvet pri nas. Sprejela vas bo zdravnica ginekologinja, ki vam bo pojasnila postopek darovanja in odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če se boste odločili za darovanje, vam bo zdravnica zastavila nekaj vprašanj v zvezi z vašimi zdravstveno pomembnimi podatki. Po zdravniškem pregledu vam bomo odvzeli kri za določitev vaše krvne skupine in izključitev možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb. Če bodo izvidi ugodni, vas bomo zaprosili za darovanje jajčnih celic.

Jajčno celico lahko odvzamemo v ciklusu, ki ga spodbujamo s pomočjo zdravil. Dozorevanje jajčnih celic opazujemo s pomočjo ultrazvočnih preiskav. Jajčne celice odvzamemo z nebolečo ultrazvočno vodeno punkcijo skozi nožnico v lokalni anesteziji. Jajčne celice nato oplodimo s semenom partnerja neplodne ženske. Zarodke zamrznemo in shranimo zamrznjene v posebnih zbiralnikih. Zarodke prenesemo v maternico prejemnice, nadštevilne zarodke pa zamrznemo.

Darovanje spolnih celic je popolnoma anonimno. Vaša identiteta in identiteta prejemnice jajčnih celic ne smeta biti razkriti. Po zakonu mora vaša identiteta ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki so bili spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v nekaterih izjemnih zdravstvenih okoliščinah bi zdravnik smel v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere vaše zdravstveno pomembne podatke, ne pa tudi vaše identitete.

Za darovane spolne celice ni dovoljeno dajati ali sprejemati plačil ali kakšnih drugih koristi. Povrnemo vam le potne stroške.

Če se boste odločili z darovanjem pomagati neplodnemu paru, ki brez darovane jajčne celice ne more priti do svojega otroka, morate po zakonu tudi vi kot darovalka spolnih celic podpisati Izjavo darovalke jajčnih celic o prostovoljni privolitvi po pojasnilu.

______________________________________________________________________________________________________________
Naši rezultati postopkov OBMP z darovanimi spolnimi celicami

Od leta 2001 do leta 2017 smo pridobili 139 darovalcev semenskih celic. V postopke je bilo vključenih 286 prejemnih parov. Do sedaj se je po OBMP z darovanim semenom v postopkih s prenosom »svežih« ali »odmrznjenih« zarodkov rodilo že 217 otrok 159 prejemnim parom.

Od leta 2001 do leta 2017 smo pridobili 66 darovalk jajčnih celic. V postopke je bilo vključenih 113 prejemnih parov. Do sedaj se je po OBMP z darovanimi jajčnimi celicami v postopkih s prenosom »svežih« ali »odmrznjenih« zarodkov rodilo 21 otrok 18 prejemnim parom.