ADMINISTRATIVNA POT PARA V POSTOPKU ZUNAJTELESNE OPLODITVE

1. Naročanje

Na postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo se boste naročili v prvih dneh menstruacijskega ciklusa:

 • po telefonu (tel. številka 01 522 6112, 231 82 45),
 • elektronski pošti ( narocanje.reprodukcija@kclj.si) ali
 • osebno v Ambulanti za naročanje, ki se nahaja v pritličju, Šlajmerjeva 3 v Ljubljani, vsak delovnik med 10 in 14 uro.

Ob tem boste prejeli datum za administrativni začetek postopka, ki je običajno okoli 22. dneva menstruacijskega ciklusa. S postopkom OBMP se  prične na 2. dan m.c. (kratki protokol) oziroma na 22. dan m.c. v primeru dolgega protokola.V primeru prenosa zarodkov brez terapije se par zglasi 10. dan menstruacijskega ciklusa, ob stimuliranem ciklusus s Estrofemom pa 12. dan.

 

2.  Prvi pregled v Ambulanti za IVF

Prvi pregled je namenjen pregledu dokumentacije, podpisovanju dokumentov, spoznavanju protokola in učenju dajanja zdravil. Ambulanti za IVF  se nahaja v pritličju Stare porodnišnice.

Ob pregledu vas bo medicinska sestra identificira in od vas pridobila:

 • izpisek e-napotnice, na kateri je napisana terapija lečečega specialista za obravnavo neplodnosti,
 • sklep Strokovno posvetovalnega telesa »Odobritev postopka zunajtelesne oploditve« (obr. OBMP 25/2012) ob prvem postopku OBMP,
 • izvide testov spolno prenosljivih bolezni (prvi izvid je lahko star največ 3 mesece, ponovni izvidi pa največ 2 leti,
 • sveže izvide specialistov v primeru kroničnih bolezni katerega od partnerjev,
 • izvid brisa PAP, starega največ 3 leta oz. skladno s smernicami,
 • izvide predhodnih dogodkov, ki bi lahko bili pomembni za postopek OBMP (porodi, splavi),
 • izvide predhodnjih postopkov OBMP, ki so bili delani v drugih centrih.

 

Ob vpisu  boste izpolnili in podpisali dokumente, ki jih je prejeli  na posvetu pri Strokovno posvetovalnem telesu centra za OBMP:

 • Odobritev postopka zunajtelesne oploditve (obr.OBMP 25/2012),
 • Obrazec OBMP ambulantni del (obr.OBMP 23/2012),
 • Vprašalnik o zdravstvenem stanju (obr. OBMP 11/2012),
 • Obveščeni pristanek na postopek (obr. OBMP 08/2012), ki ga podpišeta oba

Dodatno boste  prejeli še:

 • Pisna navodila za pacientke o poteku postopka (nav. OBMP 01/2013) (nav.OBMP 03/2013) (nav. OBMP 02/2013) ali (nav.OBMP 04/2013) ali (nav. OBMP 05/2013),
 • Izjavo o posredovanju podatkov o postopku OBMP (obr. OBMP 09/2013)
 • Izjavo o predhodnih postopkih OBMP v Sloveniji (obr. OBMP 10/13)
 • Obrazec o izzidu postopka OBMP (obr. OBMP 15/2013)
 • Navodilo za oddajo semena (nav.OBMP 06/2013)

Medicinska sestra vas  bo sezanila, da je med postopkom nujna prisotnost partnerja na dan aspiracije foliklov in na dan prenosa zarodka. V primeru, da to ni mogoče, morate prinesti overjeno pooblastilo od notarja ali upravne enote.

Sledi napotitev v Sprejemno ambulanto na administrativni sprejem.

3. Administrativni sprejem

Sprejemna pisarna se nahaja v pritličju Šlajmerjeve 3 .

Preverili bomo:

 • veljavnost zdravstvene kartice,
 • veljavnost napotnice,
 • osebne podatke,
 • telefonsko številko.