PRENOS ZARODKOV

Zarodke prenašamo (embrio transfer) v maternico drugi, tretji ali peti dan po aspiraciji foliklov (natančen dan in uro boste izvedili ob odpustu po punkciji). Koliko zarodkov bomo prenesli, je odvisno od večih dejavnikov (kakovost in število pridobljenih zarodkov, starost žene, število neuspelih postopkov) in določeno po strokovnih kriterijih Kliničnega oddelka za reprodukcijo. V maternico prenesemo največ dva zarodka hkrati.

 

Naša navodila:

  • na oddelek SIII pridite pol ure pred predvidenim posegom,
  • s seboj morate imeti veljaven dokument z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit). Za punkcijo napotnice ne potrebujete, saj je le-ta del postopka,
  • prinesete lahko svojo spalno srajco, kopalni plašč in natikače (sicer jih dobite pri nas),
  • z vami mora biti tudi vaš partner z veljavnim dokumentom z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit).

 

Opis prenosa zarodkov:

Neposredno prej izpraznite mehur. Nato vas po razporedu* povabimo v operacijsko sobo, kjer vas še enkrat identificiramo. Po zdravnikovem navodilu se namestite na ginekološko mizo. Preko tankega katetra, ki ga vstavimo v maternico, prenesemo en ali dva zarodka. Po posegu vas seznanimo s kvaliteto zarodkov, ki smo jih vzgojili in z morebitnimi možnostmi zamrzovanja le-teh.

 

Navodila ob odpustu:

Ležanje po posegu ni potrebno, vendar svetujemo tri dni bolniške odsotnosti in prejemanje vaginalet za lutealno podporo. V primeru težav se oglasite na SIII oddelku Kliničnega oddelka za reprodukcijo (dopoldne) ali pri dežurnem ginekologu na ginekološki urgenci v Kliničnem centru oziroma v najbližji urgentni ginekološki ordinaciji (popoldne, zvečer) .

 

*Zaradi časovne občutljivosti določenih laboratorijskih postopkov si pridružujemo pravico do spremembe razporeda. Zagotavljamo vam, da  bodo vsi posegi narejeni v okviru strokovnih kriterijev Kliničnega oddelka za reprodukcijo.