ZAMRZOVANJE

S postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko vzgojimo več zarodkov. Ker prenašamo v maternico le enega ali dva, lahko druge zarodke, ki so dobre kvalitete, shranimo za kasnejše postopke z zamrzovanjem. Prav tako lahko zamrzujemo zarodke tedaj,  ko se iz določenih vzrokov (hiperstimulacija jajčnikov, akutna bolezen) prenosa zarodkov ne da izvesti v tekočem ciklusu ali pred kemoterapevtskim zdravljenjem pri rakavih boleznih v plodnem obdobju.

Zarodki so zamrznjeni v tekočem dušiku pri temperaturi -196 stopinj Celzija za dobo 5 let. Ker pri tako nizki temperaturi ne poteka noben biološki proces, so zarodki po odmrzovanju v takem stanju, kot so bili pred zamrzovanjem. S tem omogočimo ženskam, ki imajo več kakovostnih zarodkov, hranjenje njihovega genetskega materiala za naslednjič.

Zarodke hranimo v naši banki zarodkov v posebnih termično izoliranih posodah. Shranjeni so v točno določenem zaporedju v posebnih tulcih, ki so natančno označeni. Vsi ti podatki so vpisani v knjigi in v računalniku, tako da lahko kadarkoli najdemo katerikoli shranjen zarodek.

Ker se vsi zarodki ne razvijajo enako hitro, lahko dobre zarodke ob vaši privolitvi zamrzujemo tudi šesti dan po punkciji jajčnikov. O eventuelni zamrznitvi in številu zamrznjenih zarodkov vas obvestimo pisno.

Zarodke lahko zamrzujemo za dobo 5 let,v primeru eventuelnega podaljšanja pa podate vlogo za podaljšanje zamrzovanja zarodkov na Državno komisijo za OBMP Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Poleg zamrzovanja zarodkov smo pred leti začeli tudi z zamrzovanjem jajčnih celic in jajčnega tkiva. Zamrzovanje jajčnih celic je zelo pomembno za bolnice pred zdravljenjem raka in za ženske, ki jim grozi zgodnja odpoved jajčnikov. S tem lahko pred zdravljenjem, dokler še jajčniki funkcionirajo, shranimo njihov genetski potencial za kasneje.